Tại sao video bị tắt kiếm tiền? Nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo là gì?

Tại sao video bị tắt kiếm tiền? Nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo là gì?

Nội dung thân thiện với nhà quảng cáo là nội dung thích hợp với tất cả các đối tượng khán giả. Đó là nội dung ít nhiều phù hợp và/hoặc không có nội dung người lớn trong luồng video, hình thu nhỏ hoặc siêu dữ liệu (như trong tiêu đề video). Nếu video chứa nội dung không phù hợp thì ngữ cảnh thường có giá trị tin tức hoặc hài hước và ý định của người sáng tạo là thông tin hoặc giải trí (chứ không có ý xúc phạm hay gây sốc).

Tại sao video bị tắt kiếm tiền? Nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo là gì?

Nội dung được coi là “không thân thiện với nhà quảng cáo” bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Nội dung khiêu dâm, bao gồm ảnh khỏa thân một phần và tình dục hài hước.
  • Bạo lực, bao gồm hình ảnh thương tích nghiêm trọng và sự kiện có liên quan đến bạo lực cực đoan.
  • Ngôn ngữ không phù hợp, bao gồm ngôn ngữ quấy rối, ngôn ngữ tục tĩu, khiếm nhã.
  • Quảng cáo thuốc và các chất được quy định, bao gồm bán, sử dụng và lạm dụng các mặt hàng như vậy.
  • Chủ đề hoặc sự kiện tranh cãi hay nhạy cảm, kể cả những chủ đề có liên quan đến chiến tranh, xung đột chính trị, thiên tai và thảm kịch ngay cả khi hình ảnh đẫm máu không hiển thị.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử