Thay đổi kích thước biểu tượng

Thay đổi kích thước biểu tượng

kenhkienthuc.net windows 10
Thủ Thuật Windows 10
Thay đổi kích thước icon trên màn hình Desktop sao cho phù hợp giúp người dùng dễ dàng nhìn rõ hoặc muốn hiển thị ảnh thu nhỏ lớn ...
0