sinh tồn

sinh tồn

khả năng sinh tồn kỳ diệu của con người
Nhịp Sống Trẻ
Sống không ngủ trong suốt 264 giờ, sống không trọng lực trong 437 ngày, thậm chí có thể sống khoẻ mạnh mà không cần ánh sáng Mặt trời ...
0