Khương Duy

Khương Duy

khuong duy kenhkienthuc.net
Thâm Cung Bí Sử
Đệ tử Gia Cát Lượng tin cậy chọn làm người kế tục, cuối cùng lại chính là người trực tiếp đưa nhà Thục Hán đến con đường diệt ...
0