How to enable boot from DVD option with UEFI boot mode enabled

How to enable boot from DVD option with UEFI boot mode enabled

Thủ Thuật
Các máy tính đời mới hiện nay đã dần chuyển sang chuẩn UEFI. Máy tính theo chuẩn UEFI có tốc độ khởi động và tắt máy nhanh hơn chuẩn ...
1