Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

gia cat luong kenhkienthuc.net
Thâm Cung Bí Sử
Bắc phạt diệt Tào Ngụy là chiến lược quân sự lớn nhất trong cuộc đời Gia Cát Lượng và ông qua đời khi sự nghiệp thống nhất Trung ...
0

quach gia
Thâm Cung Bí Sử
Quách Gia là nhân vật quan trọng giúp Tào Tháo thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Quách Gia (170-207), tự Phụng Hiếu là quân sư, mưu sĩ trọng ...
0

khuong duy kenhkienthuc.net
Thâm Cung Bí Sử
Đệ tử Gia Cát Lượng tin cậy chọn làm người kế tục, cuối cùng lại chính là người trực tiếp đưa nhà Thục Hán đến con đường diệt ...
0