Sáng tạo video với Camtasia | Bài 11 – Hiệu ứng con trỏ chuột

Sáng tạo video với Camtasia | Bài 11 – Hiệu ứng con trỏ chuột

- in Chỉnh Sửa Video
731
0

Nếu video của bạn có sử dụng các hiệu ứng phát sáng, tiếng động khi click chuột sẽ có khả năng thu hút người xem chú ý đến vị trí mà bạn đang muốn nói đến trên video.

Sáng tạo video với Camtasia | Bài 11 – Hiệu ứng con trỏ chuột

Các hiệu ứng chuột có thể dùng khi quay video bằng camtasia:

– Mouse cursor visible: Hiển thị hay không hiển thị con trỏ chuột.
– Cursor size: Kích thước con trỏ chuột.
– Highlight Effect: Hiệu ứng xung quay trỏ chuột.
– Left-click Effect: Hiệu ứng hiển thị khi click chuột trái.
– Right-click Effect: Hiệu ứng hiển thị khi click chuột phải.
– Click sound effect: Tiếng động phát ra khi click chuột trái hoặc phải.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử