Mẹo tăng view cho kênh và video YouTube hiệu quả

Mẹo tăng view cho kênh và video YouTube hiệu quả

Youtube-Traffic

Nếu khi người xem tiếp cận một video nào đó trên kênh của bạn và bạn có thể “lôi kéo” họ xem tiếp những video khác trên kênh thì video của bạn sẽ tăng view rất nhanh. Đây là một giải pháp hiệu quả. Vậy phải làm thế nào để được điều đó?

Mẹo tăng view cho kênh và video YouTube hiệu quả

Trong phần quản lý kênh của YouTube, có một tính năng khá thú vị, đó là “Nội dung nổi bật: Video hoặc danh sách phát”. Nếu bạn khai thác tốt tính năng này thì việc “lôi kéo” không còn là vấn đề khó khăn của bạn nữa.

Nội dung nổi bật là cách tốt nhất để quảng cáo video mới với tất cả người hâm mộ của bạn. Nội dung nổi bật cho phép bạn nhúng video hoặc danh sách phát đã chọn trong số tất cả video trên kênh của bạn và đảm bảo người đăng ký kênh cũ của bạn thấy nội dung nổi bật trước tiên (Trước đây, tính năng này được gọi là “Lập trình InView”).

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử