Hướng dẫn sử dụng Nano Editor trong Server Linux

Hướng dẫn sử dụng Nano Editor trong Server Linux

Linux

Khi quản lý Server Linux qua SSL bằng putty (hoặc một chương trình tương tự) thì chúng ta sẽ phải cần đến một text editor để sửa chữa các file cấu hình, file html, các file script …. Có rất nhiều text editor như vi, emacs, … giúp chúng ta làm việc này. Do có quá nhiều editor như vậy, dẫn đến việc chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể thông thạo chúng. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng, Nano Editor thì lại khá dễ dùng và làm quen.

Hướng dẫn sử dụng Nano Editor trong Server Linux

Đầu tiên, chúng ta phải kết nối với với Server Linux thông qua SSH, bạn có thể tham khảo cách thực hiện tại đây.

1. Tạo một file index.php trong /var/www và mở bằng nano

2. Để di chuyển con trỏ trong nano editor: bạn sử dụng các phím : Lên, xuống, trái, phải.

3. Như bạn thấy trong hình bên dưới khung làm việc có bảng hướng dẫn các phím tắt trong nano editor.

Quy ước trong nano dấu “^” có nghĩa là phím Ctrl trong Windows, M có nghĩa là Alt trong Windows

Ví dụ nếu trợ giúp viết ^X thì bạn phải giữ phím Ctrl và nhấn phím X

4. Lưu và thoát 

  • Nếu bạn muốn lưu lại các thay đổi, Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O.
  • Để thoát khỏi nano nhấn Ctrl + X, khi thoát khỏi file đã có nội dung trước và bạn thay đổi nội dung, editor sẽ hỏi bạn có muốn save không? Nếu muốn gõ Y, ngược lại gõ N và Enter.

5. Trường hợp nếu bạn xác nhận nhầm thao tác save, bạn có thể nhấn tổ hợp Ctrl + C khi xuất hiện màn hình tên file.

6. Cut và paste

  • Để cut một dòng bạn sử dụng Ctrl + K, để paste dòng đó bạn sử dụng Ctrl + U.
  • Để chọn nhiều dòng trong nano editor bạn có thể sử dụng Ctrl + 6 hoặc Alt + A rồi di chuyển lên xuống

7. Tìm kiếm (search) trong nano editor

Trong nano để search bạn nhấn Ctrl + W và gõ từ cần tìm và Enter, nếu bạn chưa tìm được dòng bạn muốn và muốn tiếp tục đến dòng khác gõ Alt + W

8. Hiển thị số dòng trong nano editor

Có 2 cách để hiển thị:

Thiết lập khi mở file bằng cách truyền tham số -c

– Nhấn Ctrl + c để hiển thị dòng hiện tại.

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử