Hướng dẫn cách Unlink hủy liên kết Network YouTube Scalelab

Hướng dẫn cách Unlink hủy liên kết Network YouTube Scalelab

Việc tham gia kênh YouTube của mình vào một Network YouTube có nhiều ưu điểm hơn so với liên kết trực tiếp với Google AdSense như: rút tiền không phải đợi ngưỡng tối thiểu 100$, chặn quốc gia xem Youtube, được sử dụng tài nguyên (hình ảnh, nhạc, …) mà network hỗ trợ, … Tuy nhiên, bạn phải chia sẻ doanh thu với network. Việc chia sẻ này khiến nhiều bạn không hài lòng và … muốn rời khỏi Network YouTube. Video này hướng dẫn các bạn từng bước để có thể Unlink thành công khỏi một network Youtube mà ai cũng có thể làm được.

Hướng dẫn cách Unlink hủy liên kết Network YouTube Scalelab

Cách làm hoàn toàn tương tự đối với các network YouTube khác (Yeah1, FullScreen, Freedom, …).

1 Comment

  1. tỷ lệ ăn chia của nó là bao nhiều anh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử