Hướng dẫn cách chuyển video sang mp3 với Camtasia Studio

Hướng dẫn cách chuyển video sang mp3 với Camtasia Studio

Nếu chúng ta muốn lấy file âm thanh từ các video được download từ các website/forum trên mạng thì phải làm thế nào? Có rất nhiều công cụ (cài đặt trên máy hoặc online) để làm việc này. Tuy nhiên, đối với dân MMO (cụ thể là Kiếm tiền trên YouTube) thì có thể dùng luôn phần mềm Camtasia Studio để thực hiện việc này một cách nhanh chóng và đơn giản.

Hướng dẫn cách chuyển video sang mp3 với Camtasia Studio

Video sau sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cách chuyển video sang mp3 với phần mềm Camtasia Studio một cách đơn giản và nhanh chóng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử