Thâm Cung Bí Sử

Thâm Cung Bí Sử

khong minh choc tuc chu du
Thâm Cung Bí Sử

Hàng ngàn năm qua, Gia Cát Lượng luôn bị coi là người gây ra cái chết của Đại đô đốc Chu Du, sự thực ra sao? Theo trang ...
0
gia cat luong kenhkienthuc.net
Thâm Cung Bí Sử

Bắc phạt diệt Tào Ngụy là chiến lược quân sự lớn nhất trong cuộc đời Gia Cát Lượng và ông qua đời khi sự nghiệp thống nhất Trung ...
0
quach gia
Thâm Cung Bí Sử

Quách Gia là nhân vật quan trọng giúp Tào Tháo thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Quách Gia (170-207), tự Phụng Hiếu là quân sư, mưu sĩ trọng ...
0
khuong duy kenhkienthuc.net
Thâm Cung Bí Sử

Đệ tử Gia Cát Lượng tin cậy chọn làm người kế tục, cuối cùng lại chính là người trực tiếp đưa nhà Thục Hán đến con đường diệt ...
0
kenhkienthuc.net cương thi
Giải Trí Thâm Cung Bí Sử

Người Trung Quốc quan niệm một người trải qua cái chết thảm khốc, không được mai táng, chôn một thời gian dài mà không thối rữa có thể ...
0
kenhkienthuc.net Thương Ưởng
Giải Trí Thâm Cung Bí Sử

Thương Ưởng làm biến pháp ở Tần. Vì muốn luật pháp được tôn trọng nên ông dùng chính sách hà khắc khiến dân chúng oán vọng. Chuyện “quả ...
0
kenhkienthuc.net dai de Cyrus
Giải Trí Thâm Cung Bí Sử

Thâm cung bí sử – Bí mật về cái chết của “Vua của các vị vua” Đại đế Cyrus Đại đế Cyrus (580 TCN – 530 TCN) tự xưng ...
0
kenhkienthuc.net - tu tiên
Giải Trí Thâm Cung Bí Sử

Thâm cung bí sử – Kỳ bí hoàng đế tu tiên đạt đẳng cấp cao nhất lịch sử Từ cổ đến nay, người nghèo muốn phú quý, người phú ...
0
Thập Tam Di
Giải Trí Thâm Cung Bí Sử

Thâm cung bí sử –  Thập Tam Di của trong phim “Hoàng Phi Hồng” được ca tụng có nhan sắc kiều diễm, nhưng ít ai biết chân dung ...
0
tam quốc diễn nghĩa
Giải Trí Thâm Cung Bí Sử

Trong truyện Tam Quốc, hình ảnh Lưu Bị là một thư sinh nhưng gần đây có người đã đưa dẫn chứng chứng minh ông không những biết võ ...
0