Diệt Virus - Spyware

Diệt Virus – Spyware

Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware

Ads By Discovery App (from SuperWeb LLC) là một chương trình phần mềm quảng cáo, hiển thị các quảng cáo pop-up và quảng cáo banner trên các trang ...
1
Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware

Total System Care là một tiện ích tối ưu hóa hệ thống, được khuyến khích cài đặt vào máy tính của bạn thông qua tải miễn phí khác ...
0
Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware Thủ Thuật

Khi truy cập các website trên Internet, nhất là khi chúng ta tìm kiếm thông tin có thể khiến máy tính bị cài mã độc, nhiễm virus, … ...
0
Rango Win 8 Antispyware 2014
Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware

Rango Win 8 Antispyware 2014 là một virus máy tính, nó giả dạng phần mềm bảo mật như các chương trình antivirus chúng ta hay dùng. Khi bạn dùng ...
0
Remove IStartSurf.com hijack from Microsoft Edge
Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware Windows 10

Nếu trình duyệt của Microsoft Edge trên Windows 10 bị chuyển hướng đến IStartSurf.com, thì có khả năng máy tính của bạn bị nhiễm một hijacker (browser hijacker). Trang ...
0
Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware

Khi sử dụng Internet nếu bạn thấy máy tính của mình xuất hiện các quảng cáo lạ không mong muốn, xuất hiện ngẫu nhiên và chuyển hướng trong trình ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng dẫn loại bỏ virus, phần mềm độc hại khỏi Google Chrome
pop-up virus "Ads by Desktop Dock"
Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware

Pop-up virus “Ads by Desktop Dock” là một chương trình phần mềm quảng cáo, máy tính bị nhiễm virus này sẽ hiển thị các quảng cáo pop-up và ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng dẫn cách diệt pop-up virus “Ads by Desktop Dock”
Ads by Sonic Train
Chuyên Mục Diệt Virus - Spyware

Sonic Train là một adware program (một chương trình phần mềm quảng cáo), máy tính khi bị nhiễm virus này sẽ hiển thị các quảng cáo pop-up và quảng ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng dẫn cách gỡ bỏ virus Ads By Sonic Train