Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

- in Thủ Thuật, WordPress
1359
0
Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

Muốn có một website, trước tiên chúng ta phải có 1 hosting (để chứa source website), và một domain (tên miền). Và điều quan trọng là bạn phải trỏ tên miền về đúng hosting của mình thì webiste mới hoat động được.

Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

Trước tiên, bạn phải truy cập vào trang quảng lý domain của mình (khi bạn đăng ký domain sẽ được nhà cung cấp thông tin này qua email).

Màn hình cấu hình Domain trong bài mình họa này, kenhkienthuc dùng của nhà cung cấp tên miền PA Việt Nam.

Thông tin tên miền và IP hosting trong bài demo này như sau:

  • Tên miền: goctuyensinh.com
  • IP của host: 112.2013.87.147

Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

Sau khi thiết lập xong, bạn click vào nút LƯU CẤU HÌNH ở cuối trang.

Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

Thời gian cập nhật tên miền trỏ về hosting có thể kéo dài trong ít phút.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra xem domain đã trỏ về đúng IP của hosting hay chưa, bằng cách vào menu Start > Run, nhập lệnh cmd và nhấn OK.

Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

Bạn sử dụng lệnh Ping để kiểm tra.

Ví dụ: Ping www.goctuyensinh.com và Ping goctuyensinh.com. Kết quả tra về như sau:

Cách trỏ domain (tên miền) về hosting

Nếu kết quả của bạn tương tự như màn hình trên thì xin chúng mừng bạn đã cấu hình Domain về đúng hosting của mình rồi. Bây giờ bạn có thể cài đặt website bằng WordPress để đưa vào sử dụng.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử