Cách kháng cáo khi video bị cảnh báo vi phạm bản quyền

Cách kháng cáo khi video bị cảnh báo vi phạm bản quyền

Nếu chúng ta nhận được cảnh cáo bản quyền thì video trên kênh có khả năng bị gỡ bỏ khỏi YouTube (hoặc nhẹ hơn là bị tắt kiếm tiền hoặc tiền quảng cáo sẽ chuyển sang cho bên chủ sở hữu). Tuy nhiên, nếu bạn chắc chắn rằng video là do mình sáng tạo ra (tức không reup video của người khác hoặc bạn không sử dụng hình ảnh, nhạc, … vi phạm bản quyền) thì bạn phải kháng cáo với YouTube để đòi lại “công bằng” cho mình.

Cách kháng cáo khi video bị cảnh báo vi phạm bản quyền

Video này mình thực hiện từ cảnh cáo vi phạm đến việc kháng cáo như thế nào, và … kết quả đạt được khi kháng cáo youtube thành công. Hi vọng, với chia sẻ kinh nghiệm thực tế này sẽ giúp ích cho các bạn khi gặp phải trường hợp tương tự.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị “đánh cắp”

Những người sáng tạo nội dung khi sử